Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zakup i roboty budowlane związane z wymianą, uszkodzonych, szklanych paneli ekranów akustycznych wzdłuż linii kolejowej nr 248 Pomorskiej Kolei

2017-09-28 08:33:45
Wykonanie usługi czyszczenia sieci kanalizacji deszczowej i drenaży będących w zarządzie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.

Termin składania ofert upływa w dniu 19.07.2018 r. o godz. 11:00

2018-07-20 12:39:17
Wykonanie naprawy wierzchnich warstw skarpy wykopu w km 10+400 linii kolejowej nr 248 w pobliżu ul. Sąsiedzka, ogródki działkowe ROD „Akacja”

 UNIEWAŻNIONE

2018-09-11 14:58:31
Wykonanie naprawy wierzchnich warstw skarpy wykopu w km 10+400 linii kolejowej nr 248 w pobliżu ul. Sąsiedzka, ogródki działkowe ROD „Akacja”

Termin składania ofert został określony na dzień 17.09.2018 r. godz. 11:00

2018-09-20 13:54:36
Świadczenie usług telefonii komórkowej dla PKM S.A.

Termin składania ofert został przesunięty do dnia 22.11.2018 r. godz. 11:00

2018-11-23 12:27:39
Świadczenie usług polegających na bieżącym utrzymaniu infrastruktury kolejowej Zamawiającego

Zamawiający uprzejmie zaprasza Państwa do złożenia oferty w rozpoczętym postępowaniu na „Świadczenie usług polegających na bieżącym utrzymaniu infrastruktury kolejowej Zamawiającego”.

UWAGA

Zmiana terminu składania ofert na dzień 18.08.2017 r. godz. 11:00

 

2017-08-18 14:23:43
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług usuwania śniegu

Termin składania ofert upływa w dniu 23.11.2017 r. o godz. 11:00

2017-11-29 16:01:13
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług usuwania śniegu

Termin składania ofert upływa w dniu 03.11.2017 r. o godz. 11:00

2017-11-06 16:30:17
Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych artykułów biurowych i papierniczych

Termin składania ofert upływa w dniu 04.04.2018 r. o godz. 12:00

Uwaga:

Termin na składanie ofert został przedłużony do dnia 06.04.2018 r. o godz. 12:00

2018-04-13 16:52:50
Realizacja cyklu spotów filmowych dla PKM kreujących „Modę na PKM”

2017-10-10 09:54:47