Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Świadczenie usług polegających na bieżącym utrzymaniu infrastruktury kolejowej Zamawiającego

Zamawiający uprzejmie zaprasza Państwa do złożenia oferty w rozpoczętym postępowaniu na „Świadczenie usług polegających na bieżącym utrzymaniu infrastruktury kolejowej Zamawiającego”.

UWAGA

Zmiana terminu składania ofert na dzień 18.08.2017 r. godz. 11:00

 

2017-08-18 14:23:43
Zakup i roboty budowlane związane z wymianą, uszkodzonych, szklanych paneli ekranów akustycznych wzdłuż linii kolejowej nr 248 Pomorskiej Kolei

2017-09-28 08:33:45
Realizacja cyklu spotów filmowych dla PKM kreujących „Modę na PKM”

2017-10-10 09:54:47
Pełen upgrade’u programu LOG System i wszystkich jego komponentów do najnowszych wersji wraz z zapewnieniem przez 24 miesiące bezpłatnego dostępu do jego aktualizacji

Termin składania ofert upływa w dniu 16.10.2017 r. o godz. 11:00

2017-10-17 14:59:51
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług usuwania śniegu

Termin składania ofert upływa w dniu 03.11.2017 r. o godz. 11:00

2017-11-06 16:30:17
Dostawa fabrycznie nowych urządzeń do utrzymania zimowego wraz z akcesoriami

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert tj: 16.11.2017 r o godz. 11:00

2017-11-20 15:19:39
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług usuwania śniegu

Termin składania ofert upływa w dniu 23.11.2017 r. o godz. 11:00

2017-11-29 16:01:13
Dostawa sprzętu i narzędzi utrzymania infrastruktury torowej i utrzymania zieleni

Termin na składanie ofert upływa w dniu 13.12.2017 r. godz. 11:00

2017-12-19 16:14:45
Dostawa paliw silnikowych i akcesoriów samochodowych w formie bezgotówkowej dla służbowych samochodów, traktorów oraz kanistrów i agregatów Zamawiającego

Termin składania ofert upływa w dniu 20.12.2017 r. godz. 11:00

Unieważniony

2017-12-27 15:39:18
Dostawa paliw silnikowych i akcesoriów samochodowych w formie bezgotówkowej dla służbowych samochodów, traktorów oraz kanistrów i agregatów Zamawiającego

Termin składania ofert upływa w dniu 29.12.2017 r. godz. 11:00

Uwaga:

Przedłużono termin składania ofert do dnia 05.01.2018 r. do godz. 11:00

Przedłużono termin składania ofert do dnia 08.01.2018 r. do godz. 11:00

2018-01-09 09:52:25