Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Świadczenie usług wsparcia bieżącej działalności Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

2019-01-24 09:46:50
Usługi polegające na udostępnianiu danych dotyczących planowego rozkładu jazdy pociągów oraz jego bieżącej realizacji poprzez system informatyczny SEPE-SWDR i interfejsy informatyczne

2019-01-16 15:47:21
Wykonanie prac związanych z warunkami przyłączeniowymi do sieci elektroenergetycznej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

2018-12-24 09:28:02
Usługi interwencyjnego utrzymania infrastruktury Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. w okresie zimowym.

Termin składania ofert został ustalony na dzień 28 listopada 2018 r. godz. 11:00.

2018-11-30 09:31:47
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu IT oraz oprogramowania

Termin składanie ofert został ustalony na dzień 29 października 2018 r. godz. 11:00.

2018-11-06 13:38:54
Usługi utrzymania zintegrowanego systemu bezpieczeństwa zainstalowanego na linii PKM S.A. oraz budynku LCS PKM S.A.

Termin składania ofert został określony na dzień 01.10.2018 r. godz. 11:00

Uwaga:

Zmodyfikowano Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

2018-10-02 15:06:47
Usługi utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.

Termin składania ofert został określony na dzień 10.08.2018 r. godz. 11:00

Uwaga:

Zmiana terminu składania ofert, który został określony na dzień 23.08.2018 r. godz. 11:00

 

2018-08-24 12:15:49
Ubezpieczenie mienia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.

Termin składania ofert został określony na dzień 16.05.2018 r. godz. 11:00

2018-05-16 13:59:32
Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.

Termin składania ofert został określony na dzień 24.04.2018 r. godz. 11:00

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 27.04.2018 r. o godz. 11:00

Uwaga:

Zamawiający jednocześnie informuje, iż ze względu na umożliwienie przeprowadzenia wizji lokalnej na obiektach należących do PKM S.A., na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych Wykonawców w dniu 27.04.2018 r. godz. 13:00 do siedziby Zamawiającego tj. ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk przedłużamy termin składania ofert do dnia 30.04.2018 r. do godziny 11:00 oraz ich otwarcia do dnia 30.04.2018 r. o godzinie 11:30.

 

 

2018-05-16 13:58:23
Utrzymanie infrastruktury elektroenergetycznej SN i nN wybranych elementów infrastruktury teletechnicznej oraz prowadzenie ruchu na sieci SN PKM

Termin składania ofert upływa w dniu 20.12.2017 r. o godz. 11:00

2017-12-27 15:51:10
Wykonanie usługi interwencyjnego utrzymania w okresie zimowym infrastruktury Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.

Termin składania ofert upływa w dniu 07.12.2017 r. o godz. 11:00

2017-12-27 13:15:39
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

Termin składania ofert został określony na dzień 11.12.2017 r. godz. 11:00

2017-12-11 17:10:00
Dostawa fabrycznie nowych ciągników wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

Termin składania ofert został określony na dzień 29.11.2017 r. godz. 11:00

2017-12-01 15:06:21
Wykonanie usługi interwencyjnego utrzymania w okresie zimowym infrastruktury Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.

Termin składania ofert określony został na dzień 24.11.2017 r godz. 11:00

UWAGA:

Zmiana terminu składania ofert na dzień 27.11.2017 r godz. 11:00

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

2017-11-29 14:04:56
Dostawa fabrycznie nowych samochodów dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

Termin składania ofert upływa w dniu 24.10.2017 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert został okreśony na dzień 24.10.2017 r. godz. 11:30

2017-11-22 14:14:38
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu IT oraz oprogramowania

UWAGA - Zmiana terminu składania ofert na dzień 16.11.2017 r. godz. 11:00

2017-11-20 15:07:44
10 20 30 40 50 Wyników