Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Usługi utrzymania zintegrowanego systemu bezpieczeństwa zainstalowanego na linii PKM S.A. oraz budynku LCS PKM S.A.

Termin składania ofert został określony na dzień 01.10.2018 r. godz. 11:00

2018-09-21 11:59:14
Usługi utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.

Termin składania ofert został określony na dzień 10.08.2018 r. godz. 11:00

Uwaga:

Zmiana terminu składania ofert, który został określony na dzień 23.08.2018 r. godz. 11:00

 

2018-08-24 12:15:49
Ubezpieczenie mienia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.

Termin składania ofert został określony na dzień 16.05.2018 r. godz. 11:00

2018-05-16 13:59:32
Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.

Termin składania ofert został określony na dzień 24.04.2018 r. godz. 11:00

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 27.04.2018 r. o godz. 11:00

Uwaga:

Zamawiający jednocześnie informuje, iż ze względu na umożliwienie przeprowadzenia wizji lokalnej na obiektach należących do PKM S.A., na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych Wykonawców w dniu 27.04.2018 r. godz. 13:00 do siedziby Zamawiającego tj. ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk przedłużamy termin składania ofert do dnia 30.04.2018 r. do godziny 11:00 oraz ich otwarcia do dnia 30.04.2018 r. o godzinie 11:30.

 

 

2018-05-16 13:58:23
Utrzymanie infrastruktury elektroenergetycznej SN i nN wybranych elementów infrastruktury teletechnicznej oraz prowadzenie ruchu na sieci SN PKM

Termin składania ofert upływa w dniu 20.12.2017 r. o godz. 11:00

2017-12-27 15:51:10
Wykonanie usługi interwencyjnego utrzymania w okresie zimowym infrastruktury Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.

Termin składania ofert upływa w dniu 07.12.2017 r. o godz. 11:00

2017-12-27 13:15:39
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

Termin składania ofert został określony na dzień 11.12.2017 r. godz. 11:00

2017-12-11 17:10:00
Dostawa fabrycznie nowych ciągników wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

Termin składania ofert został określony na dzień 29.11.2017 r. godz. 11:00

2017-12-01 15:06:21
Wykonanie usługi interwencyjnego utrzymania w okresie zimowym infrastruktury Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.

Termin składania ofert określony został na dzień 24.11.2017 r godz. 11:00

UWAGA:

Zmiana terminu składania ofert na dzień 27.11.2017 r godz. 11:00

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

2017-11-29 14:04:56
Dostawa fabrycznie nowych samochodów dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

Termin składania ofert upływa w dniu 24.10.2017 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert został okreśony na dzień 24.10.2017 r. godz. 11:30

2017-11-22 14:14:38