Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza III – elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga

Termin składania ofert został określony na dzień 26.10.2018 r. godz. 11:00

2018-09-18 20:07:10
Dostawa i doposażenie w fabrycznie nowy sprzęt, urządzenia i materiały pracownie dydaktyczne w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Słupsku

Termin składania ofert został określony na dzień 25.09.2018 r. godz. 11:00

2018-09-10 10:06:59
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa, modernizacja oraz zagospodarowanie przyległego terenu Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 2, Al. Gen. J. Hallera 17 w Gdańsku”

Termin składania ofert został określony na dzień 14.08.2018 r. godz. 11:00

Zmiana terminu składania ofert, który został określony na dzień 22.08.2018 r. godz. 11:00

 

Uwaga:

Zmiana terści zapisów SIWZ (Załacznik nr 4 oraz załacznik nr 9 do SIWZ). 

Przy składaniu ofert należy uwzględnić zmieniony Załącznik nr 4 dodany do przedmiotowej dokumentacji.

2018-08-30 09:32:23
Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej związanej z planowanym w grudniu 2017 r. oddaniem do użytku dwóch nowych przystanków PKM na terenie Gdyni (Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Realizację kampanii informacyjno-promocyjnej związanej z planowanym w grudniu 2017 r. oddaniem do użytku dwóch nowych przystanków PKM na terenie Gdyni (Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion)"

2017-11-13 15:12:24