Inne informacje 

 

  

Informacje publiczne nie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nieudostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować na adres:

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.

ul. Budowlanych 77 , 80-298 Gdańsk

lub bezpośrednio w sekretariacie.

 


Liczba odwiedzin : 2005
Podmiot udostępniający informację : Pomorska Kolej Metropolitalna
Osoba wprowadzająca informację : Adam Ulczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Adam Ulczyński
Czas wytworzenia: 2013-03-12 12:00:39
Czas publikacji: 2013-03-12 12:00:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak