Akty prawne 

 

  

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - Akty prawne regulujące działalność Spółki


Informację udostępniono: 07.10.2013 09.00
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2015 15.40

 

Spółka działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o inne ustawy regulujących działalność spółek kapitałowych, w których udziały posiadają jednostki samorządu terytorialnego, a w szczególności:


  1. ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami), 
  2. ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zmianami),
  3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z póź. zmianami),
  4. ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 16 poz. 94  z póź. zmianami),
  5. przepisów prawa miejscowego regulujących gospodarowanie i zarządzanie zasobem Województwa Pomorskiego.

      oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 

 

Wprowadził(a):
Adam Ulczyński

Zatwierdził(a):
Monika Bielińska

 


 


Liczba odwiedzin : 1467
Podmiot udostępniający informację : Pomorska Kolej Metropolitalna
Osoba wprowadzająca informację : Adam Ulczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Adam Ulczyński
Czas wytworzenia: 2013-10-07 09:06:47
Czas publikacji: 2013-10-07 09:06:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak