Przedmiot działalnosci 

 

 

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - Przedmiot działalności

 

 
 
Informację udostępniono: 12.03.2013 14.10
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2015 12:30
 

 

 

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. powołana została jako jednoosobowa spółka

Samorządu Województwa Pomorskiego realizująca zadania w zakresie budowy linii kolejowych.

 

Przedmiotem przeważającej działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności  jest:

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)

Przedmiotem pozostałej działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1.    Roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z)
2.    Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (42.12.Z)
3.    Roboty związane z budową mostów i tuneli (42.13.Z)
4.    Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z)
5.    Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)
6.    Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z)
7.    Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)
8.    Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z)          
9.    Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
10.    Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
11.    Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
12.    Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)
13.    Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)
14.    Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z)
15.    Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z)
16.    Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z)
17.    Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)
18.    Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
19.    Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
20.    Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)

 

 

 

 

 

Wprowadził(a):
Adam Ulczyński

Zatwierdził(a):
Monika Bielińska
 
 


Liczba odwiedzin : 2156
Podmiot udostępniający informację : Pomorska Kolej Metropolitalna
Osoba wprowadzająca informację : Błażej Bąkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Adam Ulczyński
Czas wytworzenia: 2013-03-12 11:01:09
Czas publikacji: 2016-09-29 15:07:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak