Statuts prawny 

 
  
Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - Status prawny


Informację udostępniono: 07.05.2014 21.50

 

1. Pomorska Kolej Metropolitalna Spółka Akcyjna jest jednoosobową spółką prawa

    handlowego powołaną przez Samorząd Województwa Pomorskiego na mocy

    Uchwały Nr 1170/XLVIII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31.05.2010 r.,

    realizującą zadania w zakresie budowy linii kolejowych w ramach projektu

    „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej”. 

2. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców dnia 14 września 2010 r.

    na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział

    Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365210.

3. Spółka jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej 583-310-36-72.

4. Spółka otrzymała w systemie identyfikacji podmiotów gospodarki statystyczny numer

    identyfikacyjny REGON 221037360.

 


 
Wprowadził(a):

Admin


Zatwierdził(a):
Dorota Kaszubowska
 

Liczba odwiedzin : 1778
Podmiot udostępniający informację : Pomorska Kolej Metropolitalna
Osoba wprowadzająca informację : Adam Ulczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Adam Ulczyński
Czas wytworzenia: 2014-05-07 21:51:06
Czas publikacji: 2014-05-07 21:51:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak