Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr PKM/DO/SK/SP/351/1/17 na sukcesywną dostawę fabrycznie nowych artykułów biurowych i papierniczych

2017-05-29 11:58:06
Świadczenie usług stałego dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych VoIP dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku.

2017-05-24 13:18:12
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu IT oraz tonerów do urządzeń drukujących wraz z wniesieniem do siedziby Zamawiającego

2016-12-29 13:08:58
Dostawa paliw silnikowych i akcesoriów samochodowych w formie bezgotówkowej dla służbowych samochodów oraz kanistrów i agregatów Zamawiającego

2016-12-28 17:30:41
Wykonywanie, w branży elektrycznej, prac konserwacyjnych, serwisowych, awaryjnych i pomiarowych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych średniego napięcia SN oraz niskiego napięcia nN, a także świadczenie usług prowadzenia ruchu sieci SN.

2016-12-23 16:31:18
Dostawa paliw silnikowych i akcesoriów samochodowych w formie bezgotówkowej dla służbowych samochodów oraz kanistrów i agregatów Zamawiającego.

2016-12-14 17:31:40
Wykonanie sprawdzających badań niezbędnych do prawidłowej oceny wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów w zakresie badań geotechnicznych, drogowych, betonów oraz specjalistycznych w dziedzinie teletechniki i kolei, w trakcie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa trzech przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przy linii kolejowej nr 201: Gdańsk Osowa, Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion – w zakresie Przystanków: Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion oraz przebudowa układu torowego linii kolejowej nr 201 na wysokości nowoprojektowanych przystanków Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion wraz z budową urządzeń zapewniających bezpieczną obsługę podróżnych, w tym osób niepełnosprawnych, przy jednoczesnym umożliwieniu przewozu ładunków ponadgabarytowych”.

2016-11-15 14:12:49
Usługi utrzymania urządzeń systemu GSM-R linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.

Usługi utrzymania urządzeń systemu GSM-R linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

2016-09-30 18:06:55
Usługi utrzymania zintegrowanego systemu bezpieczeństwa zainstalowanego na linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz budynku LCS PKM

2016-09-30 16:00:15
Wykonanie sprawdzających badań niezbędnych do prawidłowej oceny wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów w zakresie badań geotechnicznych, drogowych, betonów oraz specjalistycznych w dziedzinie teletechniki i kolei, w trakcie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa trzech przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przy linii kolejowej nr 201: Gdańsk Osowa, Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion – w zakresie Przystanków: Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion oraz przebudowa układu torowego linii kolejowej nr 201 na wysokości nowoprojektowanych przystanków Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion wraz z budową urządzeń zapewniających bezpieczną obsługę podróżnych, w tym osób niepełnosprawnych, przy jednoczesnym umożliwieniu przewozu ładunków ponadgabarytowych”.

2016-09-28 17:08:21