Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Opracowanie projektów nasadzeń i wykonanie nasadzeń zastępczych 100 szt. drzew i 18 m2 krzewów na terenie Miasta Gdyni

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie projektów nasadzeń i wykonanie nasadzeń zastępczych 100 szt. drzew i 18 m2 krzewów na terenie Miasta Gdyni"

2017-09-08 11:15:04
Zaprojektowanie i budowa trzech przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przy linii kolejowej nr 201: Gdańsk Osowa, Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion – w zakresie Przystanków: Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion oraz przebudowa układu torowego linii kolejowej nr 201 na wysokości nowoprojektowanych przystanków Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion wraz z budową urządzeń zapewniających bezpieczną obsługę podróżnych, w tym osób niepełnosprawnych, przy jednoczesnym umożliwieniu przewozu ładunków ponadgabarytowych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na Zaprojektowanie i budowa trzech przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przy linii kolejowej nr 201: Gdańsk Osowa, Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion – w zakresie Przystanków: Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion oraz przebudowa układu torowego linii kolejowej nr 201 na wysokości nowoprojektowanych przystanków Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion wraz z budową urządzeń zapewniających bezpieczną obsługę podróżnych, w tym osób niepełnosprawnych, przy jednoczesnym umożliwieniu przewozu ładunków ponadgabarytowych

2016-09-05 15:48:51
Dostawa pojazdu drogowo – szynowego przeznaczonego do wykonywania prac utrzymaniowych na linii kolejowej PKM.

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę pojazdu drogowo – szynowego przeznaczonego do wykonywania prac utrzymaniowych na linii kolejowej PKM".

2015-09-15 16:04:00
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług dystrybucji energii elektrycznej dla zasilenia obiektów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. przez Operatora Systemu Elektroenergetycznego


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług dystrybucji energii elektrycznej dla zasilenia obiektów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. przez Operatora Systemu Elektroenergetycznego
2015-05-22 15:41:49
Zaprojektowanie i budowa trzech przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przy linii kolejowej nr 201: Gdańsk Osowa, Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion – w zakresie przystanku Gdańsk Osowa

"Zaprojektowanie i budowa trzech przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przy linii kolejowej nr 201: Gdańsk Osowa, Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion – w zakresie przystanku Gdańsk Osowa" -  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
2014-11-24 15:51:01
Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 212 na odcinku od stacji kolejowej Lipusz do stacji Bytów”.


2014-10-17 12:08:36
Wykonanie nasadzeń sadzonek drzew i krzewów leśnych z zastrzeżeniem prawa opcji po stronie zamawiającego w ramach zadania nr 3 etap I

Wykonanie nasadzeń sadzonek drzew i krzewów leśnych z zastrzeżeniem prawa opcji po stronie zamawiającego w ramach zadania nr 3 etap nr 12014-07-10 12:35:40
Wykonanie nasadzeń zastępczych 149 sztuk drzew i 5 sztuk krzewów na terenie Gminy Żukowo

Wykonanie nasadzeń zastępczych 149 sztuk drzew i 5 sztuk krzewów na terenie Gminy Żukowo
2014-04-24 14:37:15
Wykonanie nasadzeń zastępczych 2 508 szt. drzew i 1 766 szt. krzewów na terenie Gminy Miasta Gdańska

Wykonanie nasadzeń zastępczych  2 508 szt. drzew i 1 766 szt. krzewów na terenie Gminy Miasta Gdańska

Termin składania ofert upływa w dniu 17.03.2014 r. o godz 10:00 - (po zmianie)
2014-01-31 17:14:36
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia Rewitalizacja linii kolejowej nr 212 na odcinku od stacji kolejowej Lipusz km. 0,000 do stacji Bytów km. 24,900, z zastrzeżeniem prawa opcji po stronie Zamawiającego.


2013-08-07 09:13:43