Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziału 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi" zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp” oraz Regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku, Al. Gen. J. Hallera 17 o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro (dalej jako „Regulamin”) pod nazwą: Zorganizowanie i przeprowadzenie 35 kursów kształcenia ustawicznego ramach projektu pt. „Rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia” 

 

Termin na składanie ofert został określony na dzień 05.11.2018 r. godz. 11:00

UWAGA:

Zmiana terminu składania ofert, ktory został przesunięty na dzień 13.11.2018 r. godz. 11:00

 
 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2018-10-22 11:13:03 Rozmiar: 1.21M Format: .pdf Pobierz

Załączniki nr 3, 4 do Ogłoszenia - w wersji edytowalnej.doc

Data: 2018-10-22 11:13:03 Rozmiar: 319k Format: .doc Pobierz

Odpowiedzi na pytania.pdf

Data: 2018-10-30 11:54:17 Rozmiar: 975.13k Format: .pdf Pobierz

Odpowiedzi na pytania 2.pdf

Data: 2018-11-06 14:51:43 Rozmiar: 588.97k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-11-13 12:31:39 Rozmiar: 324.13k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf

Data: 2018-11-21 14:19:15 Rozmiar: 308.31k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia.pdf

Data: 2018-11-28 12:22:56 Rozmiar: 223.78k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 214
Podmiot udostępniający informację : Pomorska Kolej Metropolitalna
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Kłos
Osoba odpowiedzialna za informację : Sławomir Kłos
Czas wytworzenia: 2018-10-22 11:13:03
Czas publikacji: 2018-11-28 12:22:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak