Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą urządzeń, obejmujących budowę windy dla osób niepełnosprawnych przy Wojewódzkim Zespole Szkól Policealnych w Słupsku 

 

Termin składania ofert został określony na dzień 06.11.2018 r.

Zamawiający informuje, iż Załącznik nr 9 do OPZ – Dokumentacja powykonawcza-Termomodernizacja, ze względu na dużą pojemność zamieszczony jest na stronie internetowej https://zcs.pkm-sa.pl:8443/home/zamowienia@pkm-sa.pl/Zal_nr_9_do_OPZ-Dokumentacja_powykonawcza-termomodernizacja w celu jego pobrania.

 

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu na którym będzie wykonywana inwestycja, aby uzyskać informacje, które mogą okazać się konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Zaniechanie powyższego obciążać będzie wyłącznie Wykonawcę, który nie będzie uprawniony do powoływania się na tę okoliczność i brak jakichkolwiek informacji, jakie mógł uzyskać podczas wizji lokalnej przy realizacji Przedmiotu zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiający wyznacza wizję lokalną w następującym terminie 30.10.2018 r. o godz. 11:00 (miejsce spotkania: sekretariat WZSP).

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2018-10-22 10:05:24 Rozmiar: 240.92k Format: .pdf Pobierz

SIWZ.pdf

Data: 2018-10-22 10:05:24 Rozmiar: 1M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ.pdf

Data: 2018-10-22 10:05:24 Rozmiar: 332.01k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 3 do Umowy - Karta gwarancyjna.pdf

Data: 2018-10-22 10:05:24 Rozmiar: 147.08k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy.pdf

Data: 2018-10-22 10:05:24 Rozmiar: 550.75k Format: .pdf Pobierz

Załączniki nr 2-8 do SIWZ - wersja edytowalna.docx

Data: 2018-10-22 10:05:24 Rozmiar: 207.88k Format: .docx Pobierz

Załącznik nr 1 do OPZ - Pozwolenie na bud.rar

Data: 2018-10-22 10:05:24 Rozmiar: 1.25M Format: .rar Pobierz

Załącznik nr 2 do OPZ - Projekt bud.-winda.rar

Data: 2018-10-22 10:05:24 Rozmiar: 41.1M Format: .rar Pobierz

Załącznik nr 3 do OPZ - Materiały przetargowe-zmiany.rar

Data: 2018-10-22 10:05:24 Rozmiar: 9.9M Format: .rar Pobierz

Załącznik nr 4 do OPZ - Projekt wyk.-inst.elektr.rar

Data: 2018-10-22 10:05:24 Rozmiar: 5.43M Format: .rar Pobierz

Załącznik nr 5 do OPZ - Badania podłoza grunt.rar

Data: 2018-10-22 10:05:24 Rozmiar: 2.13M Format: .rar Pobierz

Załącznik nr 6 do OPZ - STWiORB.rar

Data: 2018-10-22 10:05:24 Rozmiar: 1.54M Format: .rar Pobierz

Załącznik nr 7 do OPZ - Schemat rozmieszczenia poręczy na ścianach.rar

Data: 2018-10-22 10:05:24 Rozmiar: 207.5k Format: .rar Pobierz

Załącznik nr 8 do OPZ - Tabliczki Braille'a.rar

Data: 2018-10-22 10:05:24 Rozmiar: 28.47k Format: .rar Pobierz

Załącznik nr 10 do OPZ - Przedmiar robót-r.remontowe.rar

Data: 2018-10-22 10:05:24 Rozmiar: 992.57k Format: .rar Pobierz

Załącznik nr 11 do OPZ - Przedmiar robót-r. elektryczne.rar

Data: 2018-10-22 10:05:24 Rozmiar: 1.53M Format: .rar Pobierz

Załącznik nr 12 do OPZ - BHP.rar

Data: 2018-10-22 10:05:24 Rozmiar: 17.11k Format: .rar Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-11-06 12:04:20 Rozmiar: 246.13k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania..pdf

Data: 2018-11-08 15:43:09 Rozmiar: 243.98k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 88
Podmiot udostępniający informację : Pomorska Kolej Metropolitalna
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Kłos
Osoba odpowiedzialna za informację : Sławomir Kłos
Czas wytworzenia: 2018-10-22 10:05:24
Czas publikacji: 2018-11-08 15:43:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak