Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza III – elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga 

 

Termin składania ofert został określony na dzień 26.10.2018 r. godz. 11:00

UWAGA:

Zmiana terminu składania ofert, ktory został przesunięty na dzień 16.11.2018 r. godz. 11:00

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż w celu przekazania wszystkich niezbędnych informacji związanych z przedmiotem zamówienia w dniu 30.10.2018 r. godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna) udostępni do wglądu Mapy do celów projektowych terenów kolejowych PKM S.A. z możliwością wykonywania ich zdjęć.

 

 

Zamawiający informuje, iż Załącznik nr 18 do OPZ – Studium Wykonalności PKP PLK_v.9_2015.07.15 ze względu na dużą pojemność zamieszczony jest na stronie internetowej https://zcs.pkm-sa.pl:8443/home/zamowienia@pkm-sa.pl/Zal_18_do_OPZ_Studium_Wykonalnosci_PKP_PLK_v9_2015_07_15 w celu jego pobrania.

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż w celu przekazania wszystkich niezbędnych informacji związanych z przedmiotem zamówienia w dniu 30.10.2018 r. godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna) udostępni do wglądu Mapy do celów projektowych terenów kolejowych PKM S.A. z możliwością wykonywania ich zdjęć.

 

Załączniki

Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2018-09-18 15:49:14 Rozmiar: 146.63k Format: .pdf Pobierz

SIWZ.pdf

Data: 2018-09-18 15:49:14 Rozmiar: 880.96k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ.pdf

Data: 2018-09-18 15:49:14 Rozmiar: 407.77k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ.zip

Data: 2018-09-18 15:49:14 Rozmiar: 86.95k Format: .zip Pobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór Umowy.pdf

Data: 2018-09-18 15:49:14 Rozmiar: 678.75k Format: .pdf Pobierz

Załączniki nr 2, 4-7 do SIWZ - wersja edytowalna.docx

Data: 2018-09-18 15:49:14 Rozmiar: 1.39M Format: .docx Pobierz

Zał. 3 do OPZ_Branża elektryczna – Sieć Trakcyjna - Opis stanu istniejącego i projektowego.pdf

Data: 2018-09-18 15:49:14 Rozmiar: 206.67k Format: .pdf Pobierz

Zał. 2 do OPZ_SW_Elektryfikacja_i_przystanek_Firoga.pdf

Data: 2018-09-18 15:49:14 Rozmiar: 8.33M Format: .pdf Pobierz

Zał. 4 do OPZ_Kopia Wniosków do PKP Energetyka.rar

Data: 2018-09-18 15:49:14 Rozmiar: 3.1M Format: .rar Pobierz

Zał. 6 do OPZ_Rozw. proj. w zakresie telekomunikacji i teleinformatyki – P. Firoga.pdf

Data: 2018-09-18 15:49:14 Rozmiar: 146.43k Format: .pdf Pobierz

Zał. 5 do OPZ_Branża elektryczna_P. Firoga.pdf

Data: 2018-09-18 15:49:14 Rozmiar: 106.97k Format: .pdf Pobierz

Zał. 7 do OPZ_'Projekt_Budowlany 'branża trakcyjna'.rar

Data: 2018-09-18 15:49:14 Rozmiar: 66.78M Format: .rar Pobierz

Zał. 8 do OPZ_Projekt Wykonawczy 'branża trakcyjna'.rar

Data: 2018-09-18 15:49:14 Rozmiar: 50.99M Format: .rar Pobierz

Zał. 9 do OPZ_KPP Firoga.rar

Data: 2018-09-18 15:49:14 Rozmiar: 37.52M Format: .rar Pobierz

Zał. 10 do OPZ_Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.rar

Data: 2018-09-18 15:49:14 Rozmiar: 128 Format: .rar Pobierz

Zał. 11 do OPZ_Postanowienie_RDOŚ_z_dnia_14.07.2015.rar

Data: 2018-09-18 15:49:14 Rozmiar: 124 Format: .rar Pobierz

Zał. 12 do OPZ_Postanowienie_RDOŚ_z_dnia_15.10.2015.rar

Data: 2018-09-18 15:49:14 Rozmiar: 124 Format: .rar Pobierz

Zał. 13 do OPZ_ Pismo RDOŚ.pdf

Data: 2018-09-18 15:49:14 Rozmiar: 1.08M Format: .pdf Pobierz

Zał. 14 do OPZ_Decyzja lokalizacyjna Euro 2012.rar

Data: 2018-09-18 15:49:14 Rozmiar: 116 Format: .rar Pobierz

Zał. 15 do OPZ_Branża geodezyjna i kartograficzna.pdf

Data: 2018-09-18 15:49:14 Rozmiar: 138.36k Format: .pdf Pobierz

Zał. 16 do OPZ_ DNCB.rar

Data: 2018-09-18 15:49:14 Rozmiar: 4.88M Format: .rar Pobierz

Zał. 17 do OPZ_Certyfikaty.rar

Data: 2018-09-18 15:49:14 Rozmiar: 98.24M Format: .rar Pobierz

Zał. 19 do OPZ_Plan Orientacyjny.rar

Data: 2018-09-18 15:49:14 Rozmiar: 31.29M Format: .rar Pobierz

Zał. 20 do OPZ_współpraca z PKP PLK SA CRI.pdf

Data: 2018-09-18 15:49:14 Rozmiar: 43.6k Format: .pdf Pobierz

Zał. 21 do OPZ_ZLK powykonawcza.rar

Data: 2018-09-18 15:49:14 Rozmiar: 2.08M Format: .rar Pobierz

Odpowiedzi na pytania.pdf

Data: 2018-09-27 12:38:07 Rozmiar: 1.45M Format: .pdf Pobierz

Zmodyfikowany Załączniki nr 2 do SIWZ - wersja edytowalna.docx

Data: 2018-09-27 12:38:07 Rozmiar: 1.36M Format: .docx Pobierz

Opubublikowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Data: 2018-10-02 09:15:27 Rozmiar: 69.52k Format: .pdf Pobierz

Odpowiedzi na pytania 2.pdf

Data: 2018-10-16 14:45:37 Rozmiar: 682.86k Format: .pdf Pobierz

Opubublikowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf

Data: 2018-10-18 10:01:47 Rozmiar: 69.9k Format: .pdf Pobierz

Odpowiedzi na pytania 3.pdf

Data: 2018-10-23 10:34:10 Rozmiar: 1.62M Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ.pdf

Data: 2018-10-24 09:05:23 Rozmiar: 283.37k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ 2.pdf

Data: 2018-10-24 14:43:05 Rozmiar: 382.27k Format: .pdf Pobierz

Informacja o modyfikacji ogłoszenia.pdf

Data: 2018-10-25 14:49:27 Rozmiar: 249.21k Format: .pdf Pobierz

Opubublikowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3.pdf

Data: 2018-10-26 09:43:07 Rozmiar: 93.73k Format: .pdf Pobierz

Odpowiedzi na pytania 4.pdf

Data: 2018-10-29 14:10:52 Rozmiar: 474.09k Format: .pdf Pobierz

Odpowiedzi na pytania 5.pdf

Data: 2018-10-29 15:31:21 Rozmiar: 574.32k Format: .pdf Pobierz

Opubublikowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4.pdf

Data: 2018-10-30 10:21:10 Rozmiar: 68.41k Format: .pdf Pobierz

Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5.pdf

Data: 2018-11-05 08:25:16 Rozmiar: 83.11k Format: .pdf Pobierz

Informacje dodatkowe do SIWZ.rar

Data: 2018-11-09 14:04:18 Rozmiar: 2.04M Format: .rar Pobierz

Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 6.pdf

Data: 2018-11-14 09:07:00 Rozmiar: 68.67k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-11-16 12:09:17 Rozmiar: 307.92k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystmiejszej oferty..pdf

Data: 2018-12-10 15:21:47 Rozmiar: 300.6k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 1387
Podmiot udostępniający informację : Pomorska Kolej Metropolitalna
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Kłos
Osoba odpowiedzialna za informację : Sławomir Kłos
Czas wytworzenia: 2018-09-18 15:49:14
Czas publikacji: 2018-12-10 15:21:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak