Usługi utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. 

 

Termin składania ofert został określony na dzień 10.08.2018 r. godz. 11:00

Uwaga:

Zmiana terminu składania ofert, który został określony na dzień 23.08.2018 r. godz. 11:00

 

 
 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2018-07-27 12:39:57 Rozmiar: 131.41k Format: .pdf Pobierz

SIWZ.pdf

Data: 2018-07-27 12:39:57 Rozmiar: 477.4k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do OPZ - Wykaz i lokalizacja urządzeń SRK.pdf

Data: 2018-07-27 12:39:57 Rozmiar: 139.07k Format: .pdf Pobierz

Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf

Data: 2018-07-27 12:39:57 Rozmiar: 271.91k Format: .pdf Pobierz

Załączniki nr 2 - 6 do SIWZ - w wersji edytowalnej.docx

Data: 2018-07-27 12:39:57 Rozmiar: 1.41M Format: .docx Pobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy.pdf

Data: 2018-07-27 12:39:57 Rozmiar: 323.87k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 3 do OPZ - Opis czynności utrzymaniowych.pdf

Data: 2018-07-27 12:39:57 Rozmiar: 493.23k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 2 do OPZ - Roczny harmonogram konserwacji i przeglądów.pdf

Data: 2018-07-27 12:39:57 Rozmiar: 229.93k Format: .pdf Pobierz

Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2018-07-31 09:21:45 Rozmiar: 143.83k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zamienie ogłoszenia.pdf

Data: 2018-08-06 12:43:27 Rozmiar: 71.43k Format: .pdf Pobierz

Informacja o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-08-06 12:43:27 Rozmiar: 195.66k Format: .pdf Pobierz

Odpowiedzi na pytania.pdf

Data: 2018-08-13 16:26:31 Rozmiar: 852.63k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarca ofert.pdf

Data: 2018-08-23 13:07:55 Rozmiar: 248.45k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf

Data: 2018-08-24 12:15:49 Rozmiar: 217.67k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 96
Podmiot udostępniający informację : Pomorska Kolej Metropolitalna
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Kłos
Osoba odpowiedzialna za informację : Sławomir Kłos
Czas wytworzenia: 2018-07-27 12:39:57
Czas publikacji: 2018-08-24 12:15:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak