Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa, modernizacja oraz zagospodarowanie przyległego terenu Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 2, Al. Gen. J. Hallera 17 w Gdańsku” 

 

Termin składania ofert został określony na dzień 14.08.2018 r. godz. 11:00

Zmiana terminu składania ofert, który został określony na dzień 22.08.2018 r. godz. 11:00

 

Uwaga:

Zmiana terści zapisów SIWZ (Załacznik nr 4 oraz załacznik nr 9 do SIWZ). 

Przy składaniu ofert należy uwzględnić zmieniony Załącznik nr 4 dodany do przedmiotowej dokumentacji.

 
 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2018-07-24 15:48:46 Rozmiar: 444.08k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf

Data: 2018-07-24 15:48:46 Rozmiar: 618.6k Format: .pdf Pobierz

SIWZ.pdf

Data: 2018-07-24 15:48:46 Rozmiar: 1.07M Format: .pdf Pobierz

Załączniki 2-8 w wersji edytowalnej.docx

Data: 2018-07-24 15:48:46 Rozmiar: 230.16k Format: .docx Pobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy.pdf

Data: 2018-07-24 15:48:46 Rozmiar: 815.94k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do OPZ - PFU.pdf

Data: 2018-07-24 15:48:46 Rozmiar: 676.87k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 3 do OPZ - Studium wykonalności projektu.pdf

Data: 2018-07-24 15:48:46 Rozmiar: 3.78M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 4 do OPZ - Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana.rar

Data: 2018-07-24 15:48:46 Rozmiar: 2.85M Format: .rar Pobierz

Załącznik nr 5 do OPZ - Dokumentacja powykonawcza termomodernizacji.rar

Data: 2018-07-24 15:48:46 Rozmiar: 16.16M Format: .rar Pobierz

Załącznik nr 6 do OPZ - Zestawienie sprzętu doposażającego.pdf

Data: 2018-07-24 15:48:46 Rozmiar: 479.8k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 2 do OPZ - Projekt modyfikacji wykonanej koncepcji zabudowy.rar

Data: 2018-07-24 15:48:46 Rozmiar: 47.08M Format: .rar Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Data: 2018-07-26 12:01:57 Rozmiar: 235.7k Format: .pdf Pobierz

Zmiana zapisów SIWZ.pdf

Data: 2018-07-26 12:01:57 Rozmiar: 512.05k Format: .pdf Pobierz

ZMIENIONY Załącznik nr 4 w wersji edytowalnej.docx

Data: 2018-07-26 12:01:57 Rozmiar: 173.54k Format: .docx Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf

Data: 2018-08-09 10:48:16 Rozmiar: 200.79k Format: .pdf Pobierz

Odpowiedzi na pytania.pdf

Data: 2018-08-09 10:48:16 Rozmiar: 254.95k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-08-22 12:24:05 Rozmiar: 512.53k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Data: 2018-08-30 09:32:23 Rozmiar: 276.44k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 290
Podmiot udostępniający informację : Pomorska Kolej Metropolitalna
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Kłos
Osoba odpowiedzialna za informację : Sławomir Kłos
Czas wytworzenia: 2018-07-24 15:48:46
Czas publikacji: 2018-08-30 09:32:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak