Wykonanie usługi czyszczenia sieci kanalizacji deszczowej i drenaży będących w zarządzie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 19.07.2018 r. o godz. 11:00

 

UWAGA:

Zamawiajacy dokonał poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej jaka wystąpiła w tytule Formularza ofertowego. W związku z omyłką Zamawiajacy zamieszcza poprawiony Formularz ofertowy jaki należy złożyć do upływu terminu składania ofert tj. 19.07.2018 r. godz 11:00

 

Załączniki

Załacznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Schematy poglądowe urządzeń.zip

Data: 2018-07-11 11:36:52 Rozmiar: 1.45M Format: .zip Pobierz

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.docx

Data: 2018-07-11 11:36:52 Rozmiar: 1.36M Format: .docx Pobierz

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy.pdf

Data: 2018-07-11 11:36:52 Rozmiar: 406.63k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Szczegółowy zakres prac.pdf

Data: 2018-07-11 11:36:52 Rozmiar: 92.43k Format: .pdf Pobierz

Zapytanie ofertowe.pdf

Data: 2018-07-11 11:36:52 Rozmiar: 1.41M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Poprawiony Formularz ofertowy..docx

Data: 2018-07-13 14:25:28 Rozmiar: 1.36M Format: .docx Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf

Data: 2018-07-20 12:39:17 Rozmiar: 233.69k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 100
Podmiot udostępniający informację : Pomorska Kolej Metropolitalna
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Kłos
Osoba odpowiedzialna za informację : Sławomir Kłos
Czas wytworzenia: 2018-07-11 11:36:52
Czas publikacji: 2018-07-20 12:39:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak