Ubezpieczenie mienia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. 

 

Termin składania ofert został określony na dzień 16.05.2018 r. godz. 11:00

 

Zamawiający informuje, iż Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej jako „SOPZ”) zamieszczony jest na stronie internetowej ftp://ftp.pkm-sa.pl o ograniczonym dostępie. W celu zalogowania się, Wykonawca winien wystąpić na piśmie do Zamawiającego o hasło i login, podając w piśmie:

1)  adres e-mail, na który Zamawiający prześle login (nawę użytkownika), oraz

2)  numer telefonu komórkowego, na który Zamawiający prześle hasło.

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2018-05-09 16:55:49 Rozmiar: 127.75k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy.pdf

Data: 2018-05-09 16:55:49 Rozmiar: 348.47k Format: .pdf Pobierz

Załączniki nr 2 - 5 do SIWZ - w wersji edytowalnej.docx

Data: 2018-05-09 16:55:49 Rozmiar: 1.38M Format: .docx Pobierz

SIWZ..pdf

Data: 2018-05-09 17:02:17 Rozmiar: 414.83k Format: .pdf Pobierz

Odpowiedzi na pytania.pdf

Data: 2018-05-11 13:54:02 Rozmiar: 1.95M Format: .pdf Pobierz

Odpowiedzi na pytania 2.pdf

Data: 2018-05-11 17:37:12 Rozmiar: 7.36M Format: .pdf Pobierz

Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2018-05-14 09:15:43 Rozmiar: 128.71k Format: .pdf Pobierz

Odpowiedzi na pytania 3.pdf

Data: 2018-05-14 14:22:27 Rozmiar: 7.16M Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-05-16 13:59:32 Rozmiar: 411.17k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf

Data: 2018-05-16 13:59:32 Rozmiar: 394.01k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 212
Podmiot udostępniający informację : Pomorska Kolej Metropolitalna
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Kłos
Osoba odpowiedzialna za informację : Sławomir Kłos
Czas wytworzenia: 2018-05-09 16:55:49
Czas publikacji: 2018-05-16 13:59:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak