Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. 

 

Termin składania ofert został określony na dzień 24.04.2018 r. godz. 11:00

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 27.04.2018 r. o godz. 11:00

Uwaga:

Zamawiający jednocześnie informuje, iż ze względu na umożliwienie przeprowadzenia wizji lokalnej na obiektach należących do PKM S.A., na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych Wykonawców w dniu 27.04.2018 r. godz. 13:00 do siedziby Zamawiającego tj. ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk przedłużamy termin składania ofert do dnia 30.04.2018 r. do godziny 11:00 oraz ich otwarcia do dnia 30.04.2018 r. o godzinie 11:30.

 

 

 

Zamawiający informuje, iż Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej jako „SOPZ”) zamieszczony jest na stronie internetowej ftp://ftp.pkm-sa.pl o ograniczonym dostępie. W celu zalogowania się, Wykonawca winien wystąpić na piśmie do Zamawiającego o hasło i login, podając w piśmie:

1)  adres e-mail, na który Zamawiający prześle login (nawę użytkownika), oraz

2)  numer telefonu komórkowego, na który Zamawiający prześle hasło.

Uwaga:

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 27.04.2018 r. o godz. 11:00

 

 

 

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2018-04-10 12:21:27 Rozmiar: 158.31k Format: .pdf Pobierz

SIWZ.pdf

Data: 2018-04-10 12:21:27 Rozmiar: 426k Format: .pdf Pobierz

Załączniki nr 2 - 5 do SIWZ - w wersji edytowalnej.docx

Data: 2018-04-10 12:21:27 Rozmiar: 1.39M Format: .docx Pobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy na Zadanie nr I-III.pdf

Data: 2018-04-10 12:21:27 Rozmiar: 348.35k Format: .pdf Pobierz

Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2018-04-13 09:02:45 Rozmiar: 162.91k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-04-20 15:43:30 Rozmiar: 256.98k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Data: 2018-04-20 15:52:30 Rozmiar: 72.89k Format: .pdf Pobierz

Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Data: 2018-04-24 10:24:12 Rozmiar: 69.39k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf

Data: 2018-04-25 16:21:12 Rozmiar: 72.9k Format: .pdf Pobierz

Odpowiedzi na pytania.pdf

Data: 2018-04-25 16:21:12 Rozmiar: 5.22M Format: .pdf Pobierz

Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf

Data: 2018-04-27 11:19:13 Rozmiar: 69.12k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-04-30 14:18:24 Rozmiar: 458.52k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu Zadania nr I.pdf

Data: 2018-05-02 12:34:29 Rozmiar: 328.99k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf

Data: 2018-05-16 13:58:23 Rozmiar: 418.78k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 385
Podmiot udostępniający informację : Pomorska Kolej Metropolitalna
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Kłos
Osoba odpowiedzialna za informację : Sławomir Kłos
Czas wytworzenia: 2018-04-10 12:21:27
Czas publikacji: 2018-05-16 13:58:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak