Dostawa fabrycznie nowych tonerów oraz sprzętu dla PKM S.A. 

 

Termin składania oferty upływa w dniu 05.04.2018 r. godz. 11:00

Uwaga:

Termin na składanie ofert został przedłużony do dnia 09.04.2018 r. o godz. 11:00

 
 

Załączniki

Zapytanie ofertowe.pdf

Data: 2018-03-27 13:04:35 Rozmiar: 642.3k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 6 do Zapytania o ofertę - oświadczenie o braku wykluczenia.docx

Data: 2018-03-27 13:04:35 Rozmiar: 1.35M Format: .docx Pobierz

Załącznik nr 5 do Zapytania o ofertę - Wzór umowy dla Części nr 2 przedmiotu zamówienia.pdf

Data: 2018-03-27 13:04:35 Rozmiar: 346.76k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 4 do Zapytania o ofertę - Wzór umowy dla Części nr 1 przedmiotu zamówienia.pdf

Data: 2018-03-27 13:04:35 Rozmiar: 340.38k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 3 do Zapytania o ofertę - SOPZ dla Części nr 2 przedmiotu zamówienia.pdf

Data: 2018-03-27 13:04:35 Rozmiar: 273.55k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 2 do Zapytania o ofertę - SOPZ dla Części nr 1 przedmiotu zamówienia.pdf

Data: 2018-03-27 13:04:35 Rozmiar: 198.21k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do Zapytania o ofertę - Formularz ofertowy dla Części nr 1 i 2 przedmiotu zamówienia.docx

Data: 2018-03-27 13:04:35 Rozmiar: 1.36M Format: .docx Pobierz

Odpowiedzi na pytania.pdf

Data: 2018-03-28 13:26:38 Rozmiar: 494.55k Format: .pdf Pobierz

Modyfikacja zapisów zapytania ofertowego.pdf

Data: 2018-04-04 10:58:01 Rozmiar: 453.54k Format: .pdf Pobierz

Zestawienie złożonych ofert.pdf

Data: 2018-04-09 17:21:07 Rozmiar: 416.27k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf

Data: 2018-04-13 18:03:28 Rozmiar: 648.84k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 210
Podmiot udostępniający informację : Pomorska Kolej Metropolitalna
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Kłos
Osoba odpowiedzialna za informację : Sławomir Kłos
Czas wytworzenia: 2018-03-27 13:04:35
Czas publikacji: 2018-04-13 18:03:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak